Våra Tjänster

TRÄDVÅRD
och
ARBETSSÄTT

Att fälla träd är inte enda alternativet. Tvärtom försöker vi att bevara så många träd som möjligt både av ekologiska och estetiska skäl.
Därför beskär, gallrar, balanserar, hamlar och reducerar vi trädkronor. Allt från små äppelträd till gigantiska ekar.

Sektionsfällning

Här fäller vi en björk genom sektionsfällning
Vår specialitet är så kallad sektionsfällning som innebär att vi tar ner trädet bit för bit då vanlig markfällning är omöjlig eller alltför riskabel. Oftast löser vi detta med att en certifierad arborist klättrar upp i trädet och kapar gren för gren. Om det finns något ömtåligt under trädet firas grenar och stambitar försiktigt ned av markpersonal.
I speciella fall använder vi även en kransåg, det vill säga en lastbil med en 18 meter lång kran utrustad med såg.

Precisionsfällning

Ibland växer träden på en plats som möjliggör fällning från marken. Precisionsfällning innebär att trädet fälls säkert och med precision. Våra certifierade trädfällare gör först en riskbedömning på plats och därefter en fällningsplan där tillvägagångssättet bestäms. Ibland krävs extra utrustning och metoder om trädet till exempel lutar, är obalanserat eller kanske rötskadat och angripet av svamp. Då kan det bli nödvändigt att vinscha.

Hamling

Hamling är en gammal teknik för att ta ned höjden på ett träd. Ett riktigt hamlat träd blir ofta äldre än ett naturligt växande träd. I det gamla bondesamhället hamlades träd för att enkelt kunna skörda trädens löv som näringsrikt foder till djuren. I dag används tekniken främst för att skapa häckar och alléer.

Comments are closed.