Våra Tjänster

TRÄDVÅRD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Fällning är inte enda alternativet. Tvärtom försöker vi att bevara så många träd som möjligt både av ekologiska och estetiska skäl.
Därför utför vi även beskärning, gallring, balansering, hamling och reducering av trädkronor. Allt från små äppelträd till gigantiska ekar.

Sektionsfällning

Här fäller vi en björk genom sektionsfällning
Vår specialitet är så kallad sektionsfällning som innebär att trädet tas ner bit för bit då vanlig markfällning är omöjlig eller alltför riskabel. Oftast löser vi detta med att en certifierad arborist klättrar upp i trädet och kapar gren för gren. Om det finns något ömtåligt under trädet firas grenar och stambitar försiktigt ned av markpersonal.
I speciella fall använder vi även en kransåg, det vill säga en lastbil med en 18 meter lång kran utrustad med såg.

Precisionsfällning

text om precisionsfällning

Hamling

Hamling är en gammal teknik för att ta ned höjden på ett träd. Ett riktigt hamlat träd blir ofta äldre än ett naturligt växande träd. I det gamla bondesamhället hamlades träd för att enkelt kunna skörda trädens löv som näringsrikt foder till djuren. I dag används tekniken främst för att skapa häckar och alléer.

Comments are closed.